με δικαίωμα τουφεκιάς σε πέρδικα & φασιανό,

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

Κυνηγητική μέρα 100€ /διαμονή/ γεύμα (60€ μόνο κυνήγι)

πέρδικα 21€,φασιανός 15€, το θήραμα χρεώνεται με την απελευθέρωση