Χήνες, πάπιες στη Βάρνα, 1 Δεκεμβρίου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

3 μέρες κυνήγι /3 νυκτες/3 γεύματα ,(+ ομοιώματα), κόστος 500€/άτομο

πάπια 12€ , χήνα 21€

γκρουπ 2 κυνηγοί