ΦΑΣΣΑ

Φασσες από τον  ΟΚΤΏΒΡΙΟ έως τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Κυνήγι με 200 ευρώ τη μέρα ,περιλαμβάνει απεριόριστα  πουλιά στην τιμή
Κυνήγι με 100 πλαστικά ομοιώματα, φάσσες  mojo, rotary με ομοιώματα.
Τιμολόγιο για τη μεταφορά των θηραμάτων στην Ελλάδα