Πάπιες, χήνες στον Δούναβη, 1 Νοέμβριου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

3 μέρες κυνήγι/3 νύκτες/ γεύματα ,(+ ομοιώματα),  κόστος 600€/άτομο

πάπια 12€ , χήνα 21€

γκρουπ 2 κυνηγοί

 

3 μέρες κυνήγι/3 νύκτες/ γεύματα

απεριόριστα θηράματα στο πακέτο,(+ ομοιώματα), κόστος 1100€ /άτομο

γκρουπ 2 κυνηγοί