Ορτύκια στα περάσματα, 15 Σεπτεμβρίου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

2 μέρες κυνήγι/2 νύκτες/γεύματα

απεριόριστα θηράματα  στο πακέτο, κόστος 440€/άτομο

γκρουπ 2 κυνηγοί,