ΟΡΤΥΚΙΑ

Ορτύκια, ντόπια και στα περάσματα, ατομικό κυνήγι
Σε επιλεγμένες περιοχές
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διήμερο κυνήγι  450 ευρώ
Τριήμερο κυνήγι  600 ευρώ
Δεν περιλαμβάνει διαμονή και φαγητό
Συμπεριλαμβάνονται όλα  τα ορτύκια  χωρίς άλλη χρέωση
Τιμολόγιο για τη μεταφορά των θηραμάτων στην Ελλάδα