ΜΠΕΚΑΤΣΑ

Πριβέ κυνήγια για σας στα καλύτερα περάσματα της Μαύρης Θάλασσας
ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Κυνήγι 3 μέρες/4 νύκτες κόστος 800€ με διαμονή και φαγητό
Κυνήγι 4μέρες/5 νύκτες κόστος 1000€ με διαμονή και φαγητό
21 ευρώ/μπεκάτσα

Γκρουπ 2 κυνηγών, με δικό τους οδηγό κυνηγιού σε αποκλειστικά κυνηγοτόπια στον μεταναστευτικό διάδρομο της VIA PONTICA στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας
Τιμολόγιο για τη μεταφορά των θηραμάτων στην Ελλάδα
Τραυματισμένα –χαμένα θηράματα ΔΕΝ χρεώνονται