Ζαρκάδι & αγριόχοιρος, 1 Μαΐου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

2 μέρες κυνήγι/1 νύκτα/γεύματα ,κόστος 400€

τα θηράματα χρεώνονται από 100€

ατομικό κυνήγι, πρωί για ζαρκάδι, απόγευμα καρτέρι για αγριόχοιρο