Ελάφι πλατόνι, 1 Σεπτεμβρίου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

η κυνηγητική μέρα κοστίζει 150€

τα θηράματα χρεώνονται από 100€

ατομικό κυνήγι