Ελάφι κόκκινο & αγριόχοιρος, 1 Σεπτεμβρίου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

2 μέρες κυνήγι/1 νύκτα/γεύματα ,κόστος 400€

τα θηράματα χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης

ατομικό κυνήγι, πρωί για ελάφι, απόγευμα καρτέρι για αγριόχοιρο