ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΛΩΝ

Εκπαιδευτικά κυνηγετικών σκύλων με δικαίωμα τουφεκιάς σε πεδινή πέρδικα και φασιανό Μάρτιο, Απρίλιο,  Μάιο,  Ιούνιο,  Ιούλιο

Κόστος: 100 ευρώ την ημέρα

Το θήραμα χρεώνεται με την απελευθέρωση