Αγριόχοιρος σε παγάνα, 1 Οκτωβρίου – 28 Φεβρουαρίου

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

η κυνηγητική μέρα κοστίζει 150€

τα θηράματα χρεώνονται από 100€