Αγριόχοιρος & μουφλόν (αγριοπρόβατο), 365 μέρες

+τιμολόγιο για τα θηράματα για τα σύνορα

2 μέρες κυνήγι/1 νύκτα/γεύματα ,κόστος 400€

τα θηράματα χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης

ατομικό κυνήγι, πρωί για μουφλόν, απόγευμα καρτέρι για αγριόχοιρο