ΑΓΡΙΟΚΟΥΡΚΟΣ

ΑΓΡΙΟΚΟΥΡΚΟΣ (TETRAO UROGALLUS)

Από 15 Απριλίου ως 15 Μαΐου, αρσενικά πουλιά.

Τρόπος διεξαγωγής κυνηγίου
Περπατητό κυνήγι στο ξημέρωμα σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων, έμπειρος οδηγός κυνηγίου, προτείνουμε 2-3 κυνηγετικές εξόδους, διαμονή σε σαλέ.

Κόστος χωρίς το θήραμα :  350€/ημέρα/κυνηγό, περιλαμβάνει:
Άδεια κυνηγίου/διερμηνέα/διαμονή/γεύματα /τζιπ στο κυνήγι/οδηγός κυνηγίου1Χ1/πιστοποιητικά.
Ο αγριόκουρκος  χρεώνεται 1.100€/πουλί.

ΣΗΜ.  Συνδυάζεται με κυνήγι αγριόχοιρου , μουφλόν και ζαρκαδιού .