ΑΓΡΙΟΚΑΤΣΙΚΟ

ΑΓΡΙΟΚΑΤΣΙΚΟ ( RUPICAPRA RUPICAPRA L.)
Τρόπος διεξαγωγής κυνηγίου
Πρωινό κυνήγι σε υψόμετρο αλπικής ζώνης, με οδηγό κυνηγίου, ραβδωτό όπλο με διόπτρα, προτείνουμε 3-4 κυνηγετικές εξόδους.

Αρσενικά από 1η Δεκεμβρίου 2020 ως 15 Ιανουαρίου 2021
Θηλυκά από 15 Σεπτεμβρίου ως 30 Οκτωβρίου.

Κόστος 350€/ημέρα/κυνηγό+ το θήραμα από 1000€.