ΑΓΡΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

ΝΕΟ! Κυνήγι σε άγρια γαλοπούλα (wild turkey)

Εξασφαλίσαμε 10 άδειες για κυνήγι άγριας γαλοπούλας
ατομικό κυνήγι με καρτέρι  για αρσενικά πουλιά,
κόστος 100€/ημέρα + 180 ευρώ/πουλί